I i Bibelen leser vi:
Mens han (Yosef) nå grunnet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: - Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria (Miryam) til deg!
For det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd
(Ruach HaKodesh
) og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Yeshua (Jesus); for han skal frelse sitt folk fra deres synder. (Matt 1:20f)

Slik ser navnet ut - på arameisk/hebraisk:

              

 
 
 Og under ser du navnet slik det ble vist i en av de mange glimrende artikler i nyhetsbrevet fra Messianic Bible, der en i så mange sammenhenger viser oss enheten mellom vår "greske" Jesus. Og jødens, menneskesønnens og Guds herlige sønns navn. Her ser du både "Yehoshua" og "Yeshus". Det navn som er over ALT navn! Hvert kne skal bøye seg for Ham. Og hver tunge bekjenne at han, Yeshua er herre - til Gud Faders ære. 

Jesus-navnet.jpg

                      
Dr  Phillip  E Goble skriver om navnet i forordet til "The Orthodox Jewish Tanakh" at ett av de språk som Messias talte, var en dialekt i vest-arameisk. Og at Yeshua er den arameiske form på Yehoshua, den hebraiske form på vårt Josva. Det er derfor ikke snakk om enten eller, men både og, skriver han. Og bekrefter at både Yeshua og Yehoshua er korrekte oversettelser fra den greske oversettelse, der samme ord brukes på Josva (Apgj 7:45) og Jesus (Apgj 7:55).

Så kan vi vel minne hverandre om at det er i DETTE NAVN at hvert kne skal bøye seg...og hver tunge bekjenne at Jesus Messias er Herre, til Gud Faders ære (Fil 2:10-11).

Israelflagg

Takk for din interesse så langt.
Se også


 

Og i mellomtida så husk - hva Guds ord
sier om Ham og dette navn: Fil. 2:7-11:


Men av seg selv gav (Han) avkall på det (å være Gud lik)
og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers
lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
fornedret han seg selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.
Derfor har og Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham det navn som er
over alt navn, så at i Jesu (Yeshuas) navn skal hvert kne bøye seg, deres
som er i himmelen og på jorden og under jorden,  og hver tunge
bekjenne at Jesus Kristus (Yeshua Ha'Mashiach) er Herre, til Gud Faders ære.

Gud gi at vi i tiltro til Ham kan bøye våre knær for Ham, også her og nå.

Evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 


 en del av:

 
 

Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India.
Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-postadresse her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro for gave til arbeidet: 2850.13.10389. Vipps 128178
Telefon: 90 65 64 27.

  Trygghet for ditt bidrag


Medlem av Innsamlingskontrollen/Innsamlingsregisteret i Norge